Adækvate stimulus

Sharing is caring

Egenskab for receptor der angiver den type stimulus receptoren reagerer lettest på. Betegner den bestemte fysiske-kemisk påvirkning/sansemodalitet som en sansereceptor er særlig følsomme over for.


Sidst opdateret 6. november 2016