Acusticusneurinom

Sharing is caring

Acusticusneurinom er en betegnelse for en benign knude på hørenerven der kommer fra hjernenerve VII. Kaldes også vestibulært schwannom.

Symptomerne er tiltagende hørenedsættelse på det ene øre, øresusen og svimmelhed. Knuden er langsomt voksende og ses oftest hos ældre.

Diagnosen stilles ved lægeundersøgelse af hørelse og balanceevne samt MR-skanning.

Behandlingen kan være operation eller strålebehandling.

Ses hyppigere ved den sjældne arvelige sygdom neurofibromatose.


Sidst opdateret 15. november 2016