Acidose

Acidose er en betegnelse for syreforgiftning i blodet, dvs. hvor pH er nedsat. Modsætning til alkalose.

Symptomer er hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.


Sidst opdateret 10. juli 2016