Acetylcholin

Sharing is caring
Acetylcholin
Acetylcholin

Neurotransmitter der bl.a. anvendes i autonome præganglionære neuroner og parasympatiske postganglionære neuroner. Det dannes fra cholin og acetylCoA ved enzymet Kolin-acetyltransferase. Fjernelse fra den synaptiske kløft ved enzymatisk nedbrydning af acetylcholinesterase til acetat og cholin.

Acetylcholin-receptorer findes i somatiske og autonome motoriske neuroner i rygmarven, hjernestammen og autonome parasympatiske ganglier. De cholinerge neuroner danner også en serie af diffust organiserede kerner i hjernestammen og basale dele af storhjernen.

Acetylcholins virkninger i CNS er især læring, opmærksomhed og hukommelse. Ved alzheimers sygdom er acetylcholin og acetylcholin-receptorer stærkt reduceret i hjernebarken.


Sidst opdateret 15. januar 2017