Abstinens

Sharing is caring

Afholdenhed, f.eks. fra medicin eller alkohol. Kaldes også withdrawal. Abstinens er en tilstand der både giver fysiske og psykiske symptomer. De fysiske symptomer er typisk tremor, sved, rastløshed, koncentrationsbesvær, psykomotorisk uro og pulsøgning, mens de psykiske symptomer typisk er tristhed, indre psykisk uro, skyldfølelse, delir med synshallucinationer, konfusion og total søvnløshed.

Tilstanden kan ende galt. Den kan udvikle sig til delir eller abstinenskramper. For hver gang tilstanden opnås, sænkes tærsklen for udlæsning af samme tilstand igen.

Inddeles i tre grader:

  • Grad 1 debuterer efter 4-12 timer og har en varighed på 1-3 døgn. Der ses tremor, autonom hyperaktivitet, temperatur på maks 38,5 grader (obs infektion), psykomotorisk uro, angst og søvnløshed.
  • Grad 2 kaldes for prædelirium tremens, debuterer efter 8-72 timer og har en varighed på 1-3 døgn. I forhold til grad 1 ses også hallucinationer. Kontakten er vigende og de kan pille og rode lidt.
  • Grad 3 kaldes for delirium tremens, debuterer efter 1-7 døgn og har en varighed på 1-7 døgn. Udover grad 2 ses også bevidsthedsplumring.

Sidst opdateret 17. juni 2017