Risikovurdering

Bedømmelse af om de fundne risici er acceptable i forhold til fordelene ved anvendelse af udstyret.

Risikokonceptet

Risikovurdering er et produkt af sandsynligheden for uønsket udkomme og konsekvensen.

  • R = Sandsynlighed for uønsket udkomme
  • C = Konsekvens/værdisætning af det uønskede udkomme

Patienter, læger og samfund ønsker at maximere gode forebyggelses- og behandlingsresultater.

Risikoreduktionsmål

Horisontale:

  • Stigning i 50-percentil levetid (medianlevetid)

Vertikale:

  • Absolut Risiko Reduktion (ARR)
  • Relativ Risiko Reduktion (RRR)
  • Number-Needed-to-Treat (NNT)

Kombinerede:

  • Levetidsforlængelse: Stigning i forventet levetid (fri for uønskede hændelser) – jf. arealet mellem kurverne (prolongation of life – POL)

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *