Vrangstemning

Sharing is caring

Følelse af, at kendte omgivelser forandrer sig, at der foregår noget mærkeligt med en selvhenførende betydning af forvirrende, ildevarslende eller truende karakter; uden forklarende vrangforestillinger


Sidst opdateret 27. september 2016