Visus

Sharing is caring

Visus er den visuelle opløsningsevne eller synsstyrken, der udmåles på en synstavle (snellens tavle). En række bogstaver er gengivet og linje for linje aftager skriftstørrelsen. Hos børn kan Østerbergs tavle, der er symboler i stedet for bogstaver, anvendes i stedet.

Fremgangsmåde

Udfor hver linje på Snellens tavle findes et tal. Dette angiver fra hvilken afstand en person med normalt syn burde kunne se det, og er 60, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5, og 4 meter. Patienten placeres 6 meter væk, og synsstyrken testes hvert øje for sig og samlet. Når man når til en linje, hvor patienten ikke kan nævne nogen bogstaver korrekt, går man én linje op igen og tester her. Her kan 2-3 fejl accepteres, men hvis patienten kan dette, svarer denne linje til patientens synsstyrke.

I journalen skrives synsstyrken som f.eks. “Visus o.dxt.: 6/9 uden korrektion”. Dette betyder at patienten er placeret 6 meter fra tavlen, og den mindste linje patienten kunne gennemføre er linje 9. Nogle gange omregnes synsbrøken til et decimaltal. “Uden korrektion” betyder at der ikke er anvendt briller til undersøgelsen.

Hvis patienten ikke kan gennemføre undersøgelsen fra 6 meters afstand, rykkes patienten bare tættere på.

WHO’s synsgruppering

WHO’s synsgruppering angiver normalt syn, hvis Visus er over 6/18. Man er svagtsynet hvis Visus er mellem 6/18 og 6/60. Social blindhed kaldes det hvis Visus er mellem 6/60 og 1/60. Blindhed findes ved Visus mindre end 1/60.

Kørekort

Der er krav til synet ift. kørekort. For Visus skal synet være bedre end 6/12.


Sidst opdateret 22. maj 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.