Vincristin

Sharing is caring

Vincristin er et cytostatikum

Virkningsmekanisme

Cytostatikum. Vinca-alkaloid. Hæmmer polymeriseringen af tubuli. Cellecyklus-specifik (M-fasen)

Bivirkninger

Sjældent knoglemarvssuppression. Udtalt neurotoksicitet (er i reglen reversible, men ofte ses først bedring efter flere måneders forløb). Obstipation. Autonom dysfunktion med ortostatisk hypotension eller urinretention kan ses. Hårtab. Sjældent SIADH.

Farmakokinetik

Bindes hurtigt i vævene. Halveringstid: 3-6 døgn. > 70 % udskilles med fæces, 15 – 20 % med urinen.


Sidst opdateret 21. juni 2017