Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

Sharing is caring

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) er en database i USA, der administreres af Center for Disease Control and Prevention (CDC) og Food and Drug Administration (FDA). VAERS indsamler bivirkningsindberetninger fra henholdsvis patienten, forældre eller læger og derfor svarer det til en bivirkningsindberetningsdatabase. De bivirkninger der står i denne database stemmer ikke overens med de faktiske bivirkninger der vil være ved en vaccine, da der ikke er undersøgt for evidens vedr. sammenhæng med vaccine.


Sidst opdateret 3. november 2016