Underretningspligt

Sharing is caring

Ifølge Serviceloven § 154, skal den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal ifølge Servicelovens § 153 underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage

  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11
  • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold eller
  • at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb

Sidst opdateret 21. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.