Transpulmonært tryk

Sharing is caring

Det transpulmonære tryk er forskellen mellem trykket i alveolerne og trykket i pleurahulen:

PTP = PA – PIP


Sidst opdateret 5. november 2016