Toksisk hepatitis

Sharing is caring

Toksisk hepatitis er hepatitis der skyldes forgiftning.

Man skelner mellem:

  • Direkte toksicitet (type 1 reaktion)
  • Immunologisk toksicitet (type 2 reaktion)

Direkte toksicitet

Direkte toksicitet er dosisrelateret og giver en centrilobulær nekrose. Det kan f.eks. skyldes paracetamol og triklorætylen.

Immunologisk toksicitet

Immunologisk toksicitet er uforudsigelig. Et neoantigen inducerer en immunologisk reaktion der giver eosinofil inflammation i leveren. Det ses oftests inden for de første 8 uger af behandling. Det kan f.eks. skyldes nitrofurantoin, disulfiram, NSAID eller naturlægemidler.


Sidst opdateret 3. juni 2017