TNM-systemet

Sharing is caring

TNM-systemet er det mest anvendte system til stadieinddeling.

 • T står for tumor og angiver dens størrelse eller udbredelse
 • N står for nodes og angiver antallet og lokalisationen af regionale lymfeknudemetataser
 • M står for metastaser og angiver tilstedeværelsen af fjernmetastaser

Her angiver:

 • TIS = Tumor in situ = at der foreligger en tumor i epithelet uden gennembrud af basalmembranen
 • T1 = at primærtumor er begrænset til nærmere omgivelser (f.eks. mucosa og submucosa for tumorer i slimhinder)
 • T4 = at der er sket indvækst i naboorganer
 • N0 = at der ikke foreligger metastaser til regionale lymfeknuder
 • N1 = at der er sket spredning til regionale lymfeknuder
 • N2 = at der er sket meget spredning til regionale lymfeknuder
 • M0 = at der ikke er sket metastaser til fjernorganer
 • M1 at der er sket metastaser til fjernorganer

Hvis stadiet er fastlagt ved patoanatomisk (mikroskopisk) undersøgelse, anføres dette med et lille p foran, fx pT3, pNO osv. Hvis stadiet er bestemt ud fra kliniske observationer, som fx CT-skanning eller operationsfund uden efterfølgende mikroskopisk undersøgelse, anføres dette med et lille c foran. Er nogle af elementerne i TNM-inddelingen ikke bestemt, anføres dette med et lille x efter T, N eller M, fx Mx.

TNM-systemet beskriver en tumors udbredelse før behandling. Da det kan være praktisk også at have ensartede betegnelser for en evt. resttumor efter behandling, anvendes RO for ingen resttumor, R1 for mikroskopisk resttumor og R2 for makroskopisk resttumor.


Sidst opdateret 4. juni 2017