Tetanustoksin

Sharing is caring

Et toksin dannet af clostridium tetani som nedbryder nogle af proteinerne der er vigtige for forankringen af vesikler til den præsynaptiske membran. Disse toksiner, er proteiner der binder til synaptotagmin eller et andet protein der er eksponeret på ydersiden af membranen. Toksinet følger derfor synaptotagmin med i nye vesikler som dannes ved endocytose. Det indeholder så proteaser der nedbryder proteiner der indgår i fæstne og klargøring af vesikler.

Tetanustoksin spalter synaptobrevin. Resultatet er muskelspasmer på grund af manglende neurotransmitter-frisætning.


Sidst opdateret 20. juni 2017