Temodal

Sharing is caring

Temodal er et cytostatikum med det aktive stof Temozolomid.

Virkningsmekanisme

Det aktive stof i Temodal, temozolomid, tilhører en gruppe af lægemidler der kaldes alkylerende midler. I kroppen omdannes temozolomid til et andet stof, MTIC (metabolit monomethyl triazeno imidazol carboxamid). MTIC binder til DNA i celler, mens disse reproducerer sig selv, hvorved celledelingen standses. Som resultat heraf kan cancercellerne ikke reproducere sig selv, hvorved tumorvæksten bremses. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Bivirkninger

De mest almindelige ses hos 10%: kvalme, opkastning, forstoppelse, anoreksi, alopeci, hovedpine, træthed, kramper, udslæt, neutropeni, lymfopeni og trombocytopeni. Mere sjældent (< 1%) ses: asteni (kraftesløshed), smerter, svimmelhed, vægttab, dyspnø, kløe, smagsforstyrrelser og parastesier.

Farmakokinetik

Prodrug. Biotilgængeligheden efter peroral indgift er ca. 98%, hvis det indtages fastende. Nedbrydes spontant til det aktive stof, monomethyl-triazenoimidazol-carboxamid (MTIC). Maksimal plasmakoncentration af MTIC nås efter ca. 1 time. Passerer blod-hjernebarrieren. Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.


Sidst opdateret 18. juni 2017