Telomer

Sharing is caring

DNA polymerasen kræver en RNA primer for at starte sin syntese (og kan kun syntetisere i 5´-3´ retning). Da eukaryote organismer har lineære kromosomer, kan der ved den normale replikationsmekanisme ikke laves en DNA-kopi af den sidste del af lagging strand template, så kromosomerne vil gradvist blive kortere ved hver replikation. Telomerasen adderer ekstra DNA til lagging strand template kaldet telomerer, hvorpå RNA primeren kan syntetiseres, og fjernes igen, så kromosomerne ikke forkortes ved replikationen. (Telomerer beskytter også kromosom-enderne mod uhensigtsmæssige fusioner med andre kromosomer ved at skelne dem fra knækkede kromosomer).

Telomerer består af repetetiv DNA (TTAGGG)n. For hver celledeling mister “lagging strand” en lille sekvens af telomeren. Efter 50-60 celledelinger går celler i senescence.


Sidst opdateret 19. juni 2017