Synke

Sharing is caring

Synkemekanismen er den mekanismen, hvormed vi synker vores føde. Problemer med at synke kaldes for Dysfagi. Der udføres 2400 synkebevægelser i døgnet. Synkemekanismen involverer 5 hjernenerver: n. trigeminus (V), n. facialis (VII), n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X) og n. hypoglossus (XII).

Synkemekanismen

Synkemekanismen foregår ved at svælg og strube løftes ved hjælp af levatorer. Herefter sammensnøres og afslappes konstriktorer succesivt. Den sidste del inddeles i:

 • Fase 1: Orale fase
 • Fase 2: Pharyngeale fase (rhinopharynx og additus laryngis aflukkes)
 • Fase 3: Øsofageale fase

De 3 sphinctere aflukker ved synkning (plica aryepiglottica, plica ventricularis og plica vocalis). Respiration ophører reflektorisk ved synkning.

Fase 1

Fase 1 er en voluntær fase.

 • Læber lukkes (VII)
 • Kinder presses ind mod tænder (V+VII)
 • Mundgulvet eleveres (V+VII)
 • Tungen presses mod ganen (XII)
 • Apex linguae bevæges bagud (XII)

Fase 2

Fase 2 er en involuntær fase.

 • Fødens kontakt med svælgets bagvæg udløser
 • hjernestammerefleks (IX)
 • Ganebuer aproksimeres (V+X)
 • Tungen trækkes opad og bagud (XII)
 • Supraglottis aproksimeres (X)
 • Epiglotis lukker over aditus laryngis (X)
 • Føden passerer til svælget, som kontraheres (X)

Fase 3

Fase 3 er en involuntær fase.

 • Oesophagusmunden afslappes (parasympatisk vagusinnervation)
 • Peristaltisk kontraktion af oesophagusmuskulatur (X)
 • Mavemunden afslappes (parasympatisk vagusinnervation)

Sidst opdateret 17. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.