Supplementær motorisk cortex

Sharing is caring

Supplementær motorisk cortex er en del af cortex cerebri der ligger i nærheden af primær motorisk cortex. Kaldes også for SMA og ligger i Area 6.

SMA modtager afferenter fra præfrontale associationsområder. SMA bidrager til pyramidebanenved at sende fibre til medulla spinalis samt at den sender fibre til retikulærsubstansen. Hovedsageligt sender den dog fibre til area 4, M1.

SMA er sammen med PMA vigtig for planlægningen af bevægelser. Der ses en aktivering af SMA og PMA før der sker en aktivering i M1 – dette er fordi bevægelsen skal planlægges og koordineres.

En skade kan medføre at pt. for problemer med at udføre finere og mere komplekse bevægelser som kræver attention fra højere niveauer af CNS, nemlig præmotoriske områder. Der kan for eksempel ses problemer med at koble flere bevægelser sammen. Aktiviteten af SMA er derfor relateret til planlægningen og koordineringen af bevægelsen, og ikke selve udførelsen.


Sidst opdateret 14. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.