Sundhedsøkonomi

Sharing is caring

Sundhedsøkonomi forsøger at besvare spørgsmålet: Hvordan sikrer vi den største nytte for de ressourcer vi har til rådighed i samfundet? Da der i samfundet er begrænsede ressourcer, bl.a. pga. en begrænset størrelse af arbejdsstyrken, må der prioriteres. Og i sundhedsøkonomien forsøger man at finde de kriterier hvormed denne prioritering skal foregå.

Man anvender forskellige analyser til dette:

  • Cost-benefit analyse (CBA)
  • Cost-effectiveness analyse (CEA)
  • Cost-utility analyse (CUA)

Man skelner i sundhedsøkonomien mellem udgifter og omkostninger, idet en udgift ikke nødvendigvis er en omkostning. Således er udbetaling af pension en udgift, men ikke en omkostning fordi der blot flyttes penge fra en konto til en anden. Men når pensionisten går ned i butikken og betaler for varer sker der et forbrug, hvilket er en omkostning.


Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.