Summation

Sharing is caring

Summation af et potentialer, hvilket kan ende med et aktionspotentiale. Der kan være tale om temporal summation og Spatial summation. Ved spatial summation kommer der potentialer fra mange neuroner som summeres og tilsammen overstiger tærskelværdien. Ved temporal summation er det derimod samme neuron der afgiver potentialer med en høj frekvens så de kan summeres.


Sidst opdateret 5. november 2016