Stråforkortere

Sharing is caring

Stråforkortere er kemikalier der anvendes i landbruget til at forhindre afgrøder i at få lange og svage stængler. Denne udvikling sker når man anvender for meget gødning, og derfor er stråforkortere nødvendigt. De virker ved at hæmme planternes længdevækst.

Chlormequat er et eksempel på en stråforkorter.

Stråforkortere er under mistanke for at kunne nedsætte mænds fertilitet og der er fundet rester af dem i flere kornprodukter, f.eks. havregryn og rugbrød. Der er ikke stråforkortere i økologiske produkter.


Sidst opdateret 6. november 2016