Steroider

Sharing is caring

Steroider er stoffer der er afledt af cholesterol og er lipofile. Mange kønshormoner er steroider og steroider er også en hyppig anvendt lægemiddelgruppe. Binyrebarkhormoner er f.eks. steroider.

Steroider er lipofile og kan derfor diffundere gennem cellemembranen, hvor de binder til en intracellulær receptor i cellekernen og her kan påvirke transcriptionen af DNA.

Lægemidler

Steroider anvendes bl.a. til immunterapi, idet de hæmmer proliferation af B-celler og T-celler. Dette har en tumorhæmmende effekt (på malignt lymfom, myelomatose og ALL) og en effekt mod autoimmune sygdomme. De hæmmer også migration af neutrocytter (kaldes neutrocytose).


Sidst opdateret 19. juni 2017