Spermatogenesen

Sharing is caring

Udvikling af spermatozoer sker først ved puberteten. Før puberteten er celler i testis primordiale kønsceller, og umiddelbart inden puberteten udvikler disse sig til spermatogonier. Her udvikles også tubuli seminiferi (sædkanalerne).

Spermatogonier deles op i 2 grupper:

  • A-spermatogonie: Deling ved mitose. Fungerer som stamceller.
  • B-spermatogonie: Deling ved meiose og bliver til primær spermatocyt der går i 1. meiotiske deling.

Primære spermatocytter udvikler sig til sekundær spermatocyt (haploide) der bliver til spermatider efter 2. meiotiske deling.

Spermatiderne gennemgår efterfølgende spermiogenese der modner dem til funktionsdygtige spermatozoer.

Primordiale kønsceller udvikles tidligt i fosterlivet, mens spermatogonierne dannes ved pubertetens begyndelse.


Sidst opdateret 15. juni 2017