Signifikant bakteriuri

Sharing is caring

Signifikant bakterieuri er betegnelsen for bakterier i urinen der er over en bestemt koncentrationstærskel.

Der anvendes f.eks. følgende tærskler for:

  • Symptomgivende blærebetændelse med primær urinpatogene bakterier (især E. coli) er tærsklen over 103 pr. ml.
  • Symptomgivende blærebetændelse med sekundær urinpatogene bakterier (enterobakterier, enterokokker og S. saprophyticus) er tærsklen over 104 pr. ml.
  • Symptomgivende blærebetændelse med tvivlsomme urinpatogene bakterier er tærsklen over 105 pr. ml.
  • Pyelonofritis er tærsklen over 105 pr. ml.
  • Asymptomatisk bakteriuri er tærsklen over 105 pr. ml.

Der findes også en europæisk definition af signifikant bakteriuri:

Europæisk definition af signifikant bakteriuri.

Sidst opdateret 12. januar 2017