Serotonin

Sharing is caring

Serotonin (5-HT, 5-Hydroxytryptamin) er en neurotransmitter for det serotonerge system. Det er en monoamin der er syntetiseret udfra tryptofan.

Ecstasy binder især til det serotonerge system, som aktiverer følelsen af lykke. Også lykkepiller virker på det serotonerge system.

Depression

Det er opdaget at personer med dyb depression har en reduceret mængde af monoaminer i hjernen. Derfor er der også udviklet lægemidler der øger mængden af monoaminer i hjernen – især lægemidler der virker på serotonintransportører (5-HTT) er under udvikling. Disse kaldes også for SSRI-præparater (selektive serotoninreupdateinhibitorer) – og disse er de mest udbredte lægemidler mod angst og depression.

Polymorfisme (Individuelle variationer) i gener som kontrollerer monoaminerg transmission er associeret med øget sårbarhed for sindslidelser. En vigtig pointe er dog at genet i sig selv ikke bestemmer om der opstår symptomer. Det er genetisk sårbarhed plus tidligere psykiske traumer (miljøpåvirkning) som giver en øget risiko for symptomer for depression eller angst. Det vil sige at hvor let et menneske udvikler depression eller angst som voksen, afhænger af hvordan hjernens netværk er udformet i tidlig barnealder. Dette afhænger igen af et samspil mellem gener (hvilken variant af 5-HTT man har) og miljøpåvirkning.


Sidst opdateret 18. juni 2017