SCORE

Sharing is caring

Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE, SCORE-systemet) er et scorings system der anvendes til at bestemme en risiko for udvikling af hjertekarsygdom[1]. SCORE-risikovurderingssystemet er baseret på et omfattende datasæt fra 12 prospektive europæiske undersøgelser og kan anvendes til at forudsige alle typer fatale aterosklerotiske end-points inden for en 10-års periode.

SCORE
SCORE-systemet (Under 2 = Lav risiko, 3-4 = Moderat øget risiko, 5-9 = Høj risiko, >10 = Meget høj risiko for fatal CVD inden for 10 år

Følgende risikofaktorer er omfattet af SCORE:

  • Køn
  • Alder
  • Rygning
  • Systolisk blodtryk
  • Totalkolesterol

Da skemaet er beregnet til at forudsige fatale endpoints, er tærsklen for høj risiko sat til ≥ 5% for at dø af CVD i løbet af 10 år. Dette svarer til en 10-års risiko for udvikling af iskæmisk hjertesygdom ≥ 20 %.

Referencer

  1. DSAM

Sidst opdateret 12. juni 2017