Sarcomer

Sharing is caring

Et sarcomer er myofibrillens strukturelle og funktionelle enhed – segmentet mellem 2 Z-linier. Ved kontraktion glider aktinfilamenterne mod hinanden ind mod midten af A-båndet – herved forkortes sarcomeret (H-båndet og I-båndet forkortes; A-båndet forbliver uændret).


Sidst opdateret 3. februar 2017