Sanseceller

Sharing is caring

En receptortype, der findes i sanseorganerne for smag, lugt, ligevægt, hørelse og syn. Her sidder receptoregenskaberne i en sansecelle der overfører sit signal til en gangliecelle. Sansecellen danner et potentiale (ikke aktionspotentiale) og overfører signalet kemisk til gangliecellen, der så genererer et aktionspotentiale. Kaldes også for Receptorceller.


Sidst opdateret 8. november 2016