Sacro-iliaca-led

Sharing is caring

Sacro-iliaca-leddet (SI-ledet) er et led mellem sacrum og iliaca. De to ledflader i hvert SI led kan i nogen grad sammenlignes med to vaskebrædder, der passer til hinanden med stor kongurens. Det giver stor stabilitet og jævn trykfordeling, sålænge “top og bund” har kontakt med henholdsvis “bund og top.” Måske skyldes en del af smerterne fra dette led, at nævnte stabilitet mindskes, og trykket i så fald bliver koncentreret over langt mindre overflader.

Der kan foretages rokkebevægelser på et par grader i S-I leddene. Det er demonstreret med stereo-fotogrammetriske målinger, hvor man har injiceret nogle røntgenfaste papler i periosten på tilstødende knogler. Det drejer sig dels om fremad- og bagudrotations-bevægelser, og dels om “sommerfugle-bevægelser”. Rotation i S-I leddet defineres her som den bevægelse os ilii gør i forhold til sacrum.

Sygdomme

Bortset fra sacro-iliit som led i bindevævssygdom, Bekhterew / Reiter / psoriasis-artrit – kan smerter i S-I-led opstå på basis af småtraumer analogt med andre steder i hvirvelsøjlen. Provokerende bevægelser kan være golf-slag, løft af kuffert ud af bilbagagerum, m.m., – altså bevægelser karakteriserede ved, at os ilii fikseres af benene, og columna inkl. os sacrum torkveres i forhold til os ilii.


Sidst opdateret 18. juni 2017