Retslægeligt ligsyn

Sharing is caring

Et retslægeligt ligsyn vil sige en gennemgang af et lig af retsmedicinere.

Dette skal man:

  • når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde,
  • når en person findes død,
  • når døden er indtrådt pludselig og ikke er forudset af lægelige grunde,
  • når der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring,
  • når døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom,
  • når dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner, eller
  • når det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

Sidst opdateret 19. juni 2017