Psykofarmaka

Sharing is caring

Lægemidler, som kan bedre/normalisere abnorme psykiske funktioner.

Eksempler

Generelt inddeles områderne i antipsykotika, antidepressiva, stemningsløftende medicin og benzodiazepiner. Vigtige neurotransmittere for disse områder er:

 • Antipsykotika: Dopamin
 • Antidepressiva: Serotonin og Noradrenalin
 • Stemningsstabiliserende medicin: Glutamat og 2. messengers
 • Benzodiazepiner: GABA

Antipsykotika

Dopamin medierer omsætningen af interne og eksterne stimuli fra neural til betydningsfuld information (belønning/straf/uventet) og medvirker derfor til at motivere og målrette handling. De mesolimbiske baner synes at have en særlig betydning for denne filterfunktion. Ved psykose ses stimuliuafhængig frisætning af dopamin og derfor er antipsykotika dopamin D2 antagonister.

 • Senenase (Haloperidol)
 • Trilafon (Perfenazin)
 • Leponex (Clozapin)
 • Risperdal (Risperidon)
 • Zyprexa (Olanzapin)

Antidepressiva

 • Noritren (Nortriptylin)
 • Anafranil (Clomipramin)
 • Cipramil (Citalopram)
 • Zoloft (Sertralin)
 • Efexor (Venlafaxin)

Stemningsløftende

 • Lithium
 • Valproat
 • Lamictal (Lamotrigin)

Benzodiazepiner

 • Stesolid (Diazepam
 • Rivotril (Clonazepam)
 • Oxapax (Oxazepam)

Sidst opdateret 2. juni 2017