Prostvac

Sharing is caring

Prostvac er en viral vektorbaseret vaccine, som aktiverer patientens immunsystem. Via stimulation af patientens cytotoksiske T-celler fremkalder vaccinen et specifikt immunrespons rettet mod tumorceller, som udtrykker PSA. PROSTVAC kombinerer to forskellige koppevira (vaccinia og fjerkræskoppevirus), hvor den vacciniabaserede vektor bruges som priming og indgives subkutant på dag 1, efterfulgt af PSA-rekombinant fjerkræs koppevirus-baserede vektor-boostere.


Sidst opdateret 12. november 2016