Produktresume

Sharing is caring

Produktresume eller Summary of Product Characteristics  (forkortes SmPC eller SPC) er en nøje beskrivelse af et lægemiddel der hører med til enhver ansøgning om markedsføringstilladelse for et lægemiddel.

Nedenstående tabel kan bruges til at konvertere en indlægsseddel til et SPC:

Overskrift i indlægsseddel Findes i SPC
1. Virkning og anvendelse
Virkemåde 5.1
Anvendelse 4.1
2. Vigtig information som du skal læse før du tager lægemidlet
Tag ikke hvis 4.3
Advarsler 4.4
Interaktioner 4.5
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer 4.4
Brug af…sammen med mad og drikke 4.2 + evt. 5.2
Graviditet, amning og fertilitet 4.6
Trafik- og arbejdssikkerhed 4.7
3. Sådan skal du bruge lægemidlet
Dosering 4.2
Brugsanvisning 4.2+6.6
Hvis du har taget for meget 4.9
Hvis du har glemt at tage 4.2
Hvis du holder op med at tage 4.2+4.4
4. Bivirkninger
Bivirkninger 4.8
5. Opbevaring 6.3+6.4
6. yderligere information
Indholdsstoffer 2+6.1
Udseende og pakningsstørrelser 6.5
Markedsføring i DK 7

Herudover beskrives udleveringsgruppe i afsnit 4.10. Toxikologi er beskrevet i 5.3.

Links


Sidst opdateret 18. juni 2017