Polymorfonukleare leukocytter

Sharing is caring

Polymorfonukleare leukocytter (PMN leukocytter) er de leukocytter som har lapdelt kerne. De kaldes også for granulocytter.

Inddeles i neutrofile, som er vigtige fagocyterende celler, eosinofile, som er involverede i immunsvaret på visse parasitter og har receptorer for IgE, og basofile granulocytter De basofile granulocytter kan minde om mastceller – men deres betydning er uklar. De neutrofile granulocytter er blodceller, kommer først ud i vævene når de tiltrækkes til områder med inflammation. De interagerer med endotelceller vhj af celleadhæsionsmolekyler og vandrer nu via en chemokin-gradient til focus for inflammationen og fungerer som fagocyterende celler. I modsætning til makrofagerne er deres funktion alene fagocytose. Deres levetid er meget kort – få timer.

  • Basofile granulocytter
  • Neutrofile granulocytter
  • Eosinofile granulocytter

Sidst opdateret 19. juni 2017