Philadelphia kromosom

Sharing is caring

En kromosomabnormalitet der er associeret med kronisk myeloid leukæmi (KML). Det skyldes en reciprok translokation mellem kromosom 9 og kromosom 22 og betegnes derfor t(9,22).

95% af alle med KML har denne translokation. Tilstedeværelsen af denne translokation er ikke kun associeret med KML, men også med Akut lymfatisk leukæmi (ALL) og også i Akut myeloid leukæmi AML.

Behandlingen vil ofte være targeteret behandling rettet mod fusionsproduktet BCRABL der er en tyrosin kinase.


Sidst opdateret 2. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.