Philadelphia kromosom

Sharing is caring

En kromosomabnormalitet der er associeret med kronisk myeloid leukæmi (KML). Det skyldes en reciprok translokation mellem kromosom 9 og kromosom 22 og betegnes derfor t(9,22).

95% af alle med KML har denne translokation. Tilstedeværelsen af denne translokation er ikke kun associeret med KML, men også med Akut lymfatisk leukæmi (ALL) og også i Akut myeloid leukæmi AML.

Behandlingen vil ofte være targeteret behandling rettet mod fusionsproduktet BCRABL der er en tyrosin kinase.


Sidst opdateret 2. juni 2017