Perikon

Sharing is caring

Perikon er et naturlægemiddel mod tristhed, nedtrykthed, mild og moderat depression. Det kaldes også for Hypericum Perforatum, St. Johns Wort og Johannesurt. Det har i videnskabelige studier vist sammenlignelig effekt med antidepressiver mod mild og moderat depression, selvom langtidseffekterne ikke kendes. Bivirkningerne har vist sig at være milde og få, oftest lys- og hudreaktioner i form af rødme og kløe.

Referencer


Sidst opdateret 13. december 2017