Parvovirus

Sharing is caring

Parvovirus kan give lussingesyge (den femte børnesygdom, erythema infectiosum). Den mest frygtede komplikation er alvorlig blodmangel hos fostret (hydrops føtalis), hvis man smittes i graviditeten. Lussingesyge går over af sig selv og kræver ingen behandling.

Virus bliver overført med dråbesmitte (luftsmitte), blod eller direkte fra gravid til foster. Smitterisikoen er ca. 50 % for dem, som lever sammen med smittede og 20-30 % blandt dem, som i løbet af dagen er udsat for smittede (børnehavepædagoger, lærere). Inkubationstiden varierer fra 4-14 dage, men den kan være så lang som 21 dage. Personer med parvovirusinfektion er ikke smitsomme længere, når udslættet kommer, fordi spredningen af virus i blodet er afsluttet på det tidspunkt.

Når man har haft parvovirusinfektion én gang, så får man det ikke igen.


Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.