Paralleldistribution

Sharing is caring

Paralleldistribution er distribution af et centralt godkendt lægemiddel fra ét medlemsland til ét andet uafhængig af indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) bekræfter at have modtaget en underretning om paralleldistribution. Herved fremmes overvågningen af markedet og kontrollen af de bestemmelser, der er fastsat omkring paralleldistribution i EU-lovgivningen.

Paralleldistributøren får således ikke en selvstændig markedsføringstilladelse, men derimod en bekræftelse fra EMA om, at de nu må paralleldistribuere det pågældende lægemiddel, heraf fremgår hvilke pakningstyper det drejer sig om.


Sidst opdateret 18. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.