P-Albumin

Sharing is caring

Plasmaprotein med bl.a. transportfunktioner. Udgør normalt ca. 60 % af alt protein i plasma.

Lave værdier kan ses ved en række tilstande:

  • Ved svære/kroniske inflammatoriske tilstande (eksempelvis langvarig infektion eller gigt-sygdom).
  • Ved svær leversygdom (når leverens syntetiske kapacitet er nedsat).
  • Ved svære forbrændinger etc. (plasma komponenter ”tabes” ud i vævene).
  • Ved tab via nyrerne, oftest utætte glomeruli, dvs. nefrotisk syndrom, hvor der samtidigt er store mængder albumin i urinen.
  • Ved ekspansion af blodets vandfase (overhydrering).

Høje værdier kan ses ved reduktion af blodets vandfase (dehydrering).

Indikationer: Monitorering af tilstande med forstyrret proteinsyntese (leversygdomme) eller unormale proteintab, udredning af årsager til ødem, vurdering af hydreringtilstand.


Sidst opdateret 19. juni 2017