Overvågning

Sharing is caring

Løbende og systematisk indsamling, analyse og fortolkning af sundhedsrelaterede data. Data som er væsentlige i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af sundhedstilstanden. Tæt integreret med formidlingen af disse data til de ansvarlige myndigheder for forebyggelse og kontrol.

Formål

Formålet med overvågning er vurdering af omfanget, distribution og udbredelse af en given sygdom

  • Opdage sygdomsepidemier
  • Generer hypoteser, stimulere forskning
  • Vurdere kontrol og forebyggende foranstaltninger
  • Overvåge ændringer i miljøfaktorer/arbejdsforhold
  • Påvise ændringer i praksis til gavn for planlægning til sundhedssektoren

Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.