Organdonation

Sharing is caring

Organdonation er transplantation af væv eller organer. Dette kræver en form for samtykke, for at det kan ske.

Samtykke kan gives på flere måder og i følgende rækkefølge:

  • Patienten kan i Donorregisteret have tilkendegivet sin holdning. Det kan være på betingelse af pårørendes accept. Ved tidligere registreringer hvor dette ikke var muligt, skal pårørende spørges.
  • Patienten kan via Donorkort have tilkendegivet sin holdning.
  • Patienten kan til pårørende have skriftlig tilkendegivet sin holdning.
  • Patienten kan til pårørende have mundtlig tilkendegivet sin holdning.
  • Nærmeste pårørende kan give accept.

Ved afdødes nærmeste pårørende forstås først og fremmest afdødes samlevende ægtefælle eller samlever, slægtninge i lige linie og alt efter de konkrete forhold søskende. Også adoptivbørn og plejebørn vil som hovedregel være omfattet. Efter omstændighederne, navnlig hvor afdøde ikke har efterladt sig ægtefælle, samlever eller børn, vil slægtninge, som afdøde var nært knyttet til eller nært besvogret med, være at anse som afdødes nærmeste pårørende.

Det er tilstrækkeligt, at der er givet samtykke fra en af de personer, der i det konkrete tilfælde må henregnes til afdødes nærmeste pårørende. Det skal dog understreges, at der ikke foreligger samtykke til obduktion, såfremt blot en af de personer, der hører til kredsen af afdødes nærmeste pårørende, har udtalt sig imod indgrebet eller har tilbagekaldt sit samtykke, inden indgrebet er foretaget. Har afdødes nærmeste pårørende ikke givet samtykke til obduktionsindgrebet, afskærer et efterfølgende forbud mod obduktion fra blot en enkelt af de nærmeste pårørende, indgrebet.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.