Orale streptokokker

Sharing is caring

Orale streptokokker forekommer som en del af normalfloraen i munden, svælget og øvre luftveje hos mennesker og dyr.

Orale streptokokker kan være årsag til endocarditis efter fx tandudtrækninger, hvor de introduceres i blodbanen. Nogle arters produktion af store polysakkarider, som f.eks. dextran, faciliterer adhæsion til beskadigede hjerteklapper. Til påvisning af bakterierne tages bloddyrkninger. De kan desuden findes i hjerneabscesser og spiller muligvis en rolle i udviklingen af caries og parodontitis. Til påvisning af bakterien i hjerneabscesset anvendes materiale udhentet ved punktur. De forskellige arter identificeres ved biokemiske test.

Orale streptokokker kan have et varierende resistensmønster, og resistensbestemmelse er derfor vigtig. Som initialbehandling ved endocarditis eller hjerneabsces kan gives penicillin i kombination med aminoglykosid. Alternativt til penicillin kan ceftriaxon anvendes ved penicillinallergi (dog ikke lgE-medicret). Varigheden af behandlingen er 4-6 uger. Caries og parodontiris behandles ikke antibiotisk.


Sidst opdateret 3. juni 2017