Oplevelse af fremmed styring

Sharing is caring

Oplevelse af, at anden person, magt eller vilje overtager ens egen vilje på en måde, som er umulig at modstå eller beherske, og som efterlader følelsen af at være offer for besæt­telse eller hypnose, at være en robot eller en marionet, som styres ude fra


Sidst opdateret 27. september 2016