Non-steroid antiinflammatoriske lægemidler

Sharing is caring

Non-steroid antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) er lægemidler der virker antiinflammatoriske, men ikke er steroider. Det kan f.eks. være COX-2 hæmmere. Eksempler er ibuprofen, acetylsalicylsyre og diclofenac.

Inddeling

NSAID’er omfatter et stort antal beslægtede præparater med hurtigt indsættende virkning.

Salicylater

 • Diflunisal

Eddikesyrederivater

 • Aceclofenac
 • Diclofenac
 • Etodolac
 • Indometacin
 • Sulindac

Propionsyrederivater

 • Ibuprofen
 • Dexibuprofen
 • Fenoprofen
 •  Ketoprofen
 • Flurbirpofen
 • Naproxen
 • Tiaprofensyre

Pyrazolonderivater

 • Phenylbutazon

Fenamsyrederivater

 • Tolfenamsyre

Oxicamderivater

 • Piroxicam
 • Meloxicam
 • Tenoxicam
 • Lomoxicam

Ikke syrer

 • Nabumeton

Coxiber

 • Celecoxib
 • Etoricoxib
 • Parecoxib

Virkning

Virker antiinflammatorisk, antipyretisk og analgetisk.

Virker ved at hæmme cyclooxygenase (COX) og dermed dannelsen af prostaglandiner.

Indikation

 • Ledsygdomme med inflammatorisk komponent
 • I små doser ved ikke-inflammatoriske lidelser (f.eks. smerter).

Præparatvalg

 • 1. valg er Ibuprofen (lav GI risiko, moderat/lav CV risiko, meget billigt)
 • 1. valg til hjertepatienter er Naproxen (Moderat GI risiko, ingen holdepunkter for CV risiko)

Celecoxib kan også være et godt valg (Lav eller ingen GI risiko, moderat-lav CV risiko, dyrt men patentet udløber 2014)

Bivirkninger

Gastrointestinale: blødning, diarrhoe, obstipation, exanthem, lever-nyre påvirkning, væskeophobning.

De selektive cox2 hæmmere skulle i teorien give færre gastro-intestinale komplikationer end de gamle NSAID præarater; men dette er tvivlsomt i praksis, og der er øget risiko for alvorlige hjerte-kar sygdomme (thrombosedannelse).

NSAID skal pga. ventrikelirritation ofte kombineres med Lansoprazol.

Kontraindikation

Frisk gastro-intestinal blødning, svær hjerte- lever – nyreinsufficiens. svær hypertension, thrombopeni.

Interaktioner

Phenytoin, valproat omsættes langsommere. ACE-hæmmer øger risikoen for nyreskade. Nedsat effekt af loop-diuretica. Dårligere antihypertensiv effekt af beta-blokkere. Todolac kan give falsk positiv urinstickt for ketonuri.

Kombination af NSAID og Paracetamol

De fleste studier viser ingen forskel mellem NSAID + paracetamol vs NSAID alene1)Br J Anaesth 2003; 91: 363-7 .

Effekt ved kombination af paracetamol og NSAID
Effekt ved kombination af paracetamol og NSAID

References   [ + ]

1. Br J Anaesth 2003; 91: 363-7

Sidst opdateret 23. december 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.