Neuritis vestibularis

Sharing is caring

Neuritis vestibularis er en akut idiopatisk svimmelhedstilstand

Ætiologi

Formentlig pga. virusinfektion i dele af balancenerven (herpes simplex). Andre årsager er inflammation eller pludselig manglende blodforsyning til det vestibulære system.

Symptomer

  • Pludseligt indsættende rotatorisk svimmelhedsanfald med faldtendens mod syge side
  • Horisontal ikke-trætbar nystagmus mod raske øre
  • Kvalme/opkastninger
  • Fravær af cochleære symptomer som nedsat hørelse og tinnitus

Diagnostik

Anamnese, impulstest, kalorisk prøve viser delt eller helt ophævet funktion på den syge side.

Behandling

Antiemetica og antihistaminer. Steroidbehandling så tidligt som muligt f.eks. methylprednisolon 100 mg dgl i 3 dage herefter aftrapning over 6 dage.

Prognose

Fuld restitution opnås kun hos ½-delen af patienterne, og op mod 2/3 af patienterne risikerer at udvikle Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV).


Sidst opdateret 15. maj 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.