Neonatal genoplivning

Sharing is caring

Neonatal genoplivning er genoplivning af nyfødte, som f.eks. efter asfyksi.

Genoplivningsophør

Forsøg på genoplivning efter asfyksi kan ske ved følgende[1]:

  • Ingen hjerteaktion efter > 10 minutters sufficient genoplivning
  • Ingen spontan respiration efter > 30 minutters sufficient genoplivning
  • Og den mest erfarne læge tilstede under genoplivning træffer afgørelsen om ophør af videre behandling

Referencer

  1. Asfyksi (F-M8)
  2. Vejledning i neonatal genoplivning (DASAIM)

Sidst opdateret 26. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.