Nc. Edinger-Westphali

Sharing is caring

Nc. Edinger-Westphali kaldes også for Nc. accessorius n. oculomotorius og er en af de to kerner der forsyner n. oculomotorius. Den er navngivet efter Ludwig Edinger og Karl Friedrich Otto Westphal der henholdsvist påviste hos i børn og voksne.

Beliggenhed

Kernen ligger posteriort for Nc. oculomotorius i mesencephalon og anterolateralt for akvedukten. Det er den mest rostrale parasympatiske kerne i hjernestammen.

Funktion

Det er en parasympatisk kerne (almen visceral efferent kerne) der forsyner den kontraherende muskel i iris – m. sphincter pupillae og fører til pupilkontraktion samt m. ciliaris der er vigtig for akkomodation i øjet (Fokus på tætte objekter).

Klinik

Beskadigelse af kernen eller nerven vil føre til pupildilation.

Ved undersøgelse af øjet ved en øjenlæge gives ofte en acetylcholin antagonist i form af øjendråber som inhiberer det parasympatiske system og medfører at pupillen dilaterer sig (m. sphincter pupillae). En bivirkning er at man ikke kan fokusere på tætte objekter (akkomodation ved m. ciliaris). Man kan derfor ikke læse mens man venter i venteværelset.


Sidst opdateret 18. juni 2017