Myndigheder

Her finder du links til sundhedsrelevante myndigheder, ministerier og andre statslige centre og institutter. Skriv gerne en mail hvis du synes der er en der mangler.

Myndigheder

 • European Medicine Agency (EMA)
  Det europæiske lægemiddelagentur.
  HjemmesideTwitter
 • Fimea
  Den finske lægemiddelmyndighed
  Hjemmeside
 • Läkemedelsverket (LMV)
  Den svenske lægemiddelmyndighed
  Hjemmeside
 • Lægemiddelstyrelsen (LMS/DKMA)
  Den danske lægemiddelmyndighed.
  HjemmesideFacebookTwitter
 • Statens Legemiddelverk (SLV)
  Den norske lægemiddelmyndighed
  Hjemmeside
 • Statens Serum Institut (SSI)
  Indkøber vacciner og overvåger epidemier.
  HjemmesideTwitter
 • Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)
  Fører tilsyn med læger og sundhedspersoner.
  HjemmesideTwitter
 • Sundhedsstyrelsen (SST)
  Den øverste sundhedsfaglige myndighed.
  Hjemmeside

Ministerier

 • Sundheds- og ældreministeriet
  Politisk ministerium for sundhed.
  Hjemmeside

Institutter, centre & udvalg

 • Center for Biosikring og Bioberedskab
  Center der godkender anvendelse af midler der også kan anvendes til fremtillelse af biologiske våben. 
  Hjemmeside
 • Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
  Arbejder for at fremme rationel farmakoterapi.
  Hjemmeside
 • Vaccinationsudvalget
  Vaccinationsudvalget rådgiver Sundhedsstyrelsen om anvendelse af vacciner mod infektionssygdomme
  Hjemmeside