Molaliteten

Sharing is caring

Den molale koncentration er angivet som stofmængden af et stof n divideret med massen m af opløsningsmidlet.


Sidst opdateret 9. november 2016